อินทผลัมไทยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อินทผาลัมไทย @ โซเชียลเน็ตเวิร์ค
        
    อินทผลัมพันธุ์โคนัยซี่นั้นเป็นอินทผลัมที่นิยมปลุกและเป็นอินทผลัมที่มีการค้าขายในตลาดโลกมากพันธุ์หนึ่ง เพราะสามารถรับประทานได้ตั้งแต่เริ่มแก่จัดและแห้ง เพราะเป็นอินทผาลัมพันธุ์ที่มีปริมาณเทนนินน้อยมากพันธุ์หนึ่ง รสชาติของอินทผลัมสายพันธุ์นี้นั้นไม่หวานมาก ค่อนไปทางหวานมัน เมื่อแห้งจะมีเนื้อสัมผัสของอินทผลัมในแบบเฉพาะตัว ผลสีของอินทผลัมพันธุ์นี้นั้นเป็นสีแดงเข้มเมื่อเข้าสี และอินทผลัมพันธุ์นี้จะเปลียนเป็นสีดำเมื่อเริ่มสุก อินทผลัมพันธุ์นี้สามารถให้ผลผลิตดกพันธุ์หนึ่ง อยู่ที่ 80-120 Kg. ต้น ถ้ามีการจัดการต้นอินทผลัม ที่สมบูรณ์ ราคาขายอินทผลัมสายพันธุ์นี้ในตลาดโลกอยู่ที่ 150-250 บาท/กิโล
สายพันธุ์ของอินทผลัม/อินทผาลัม
สายพันธุ์โคไนซี่ (Khonaizi)
รูปภาพอินผลัม
เมนูหลัก
WEBSITE BY
อินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ที่อยู่ : 44/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : 085-389-4190 อีเมล์ : intapalumthai@gmail.com