อินทผลัมไทยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อินทผาลัมไทย @ โซเชียลเน็ตเวิร์ค
        
    สำหรับประเทศไทย อินทผลัมพันธุ์นี้น่าจะสุกช่วงกลางกรกฎาคม เนื่องด้วยอินทผลัมพันธ์นี้เป็นอินทผลัมพันธุ์ต้นฤดูซึ่งทำให้ลดโอกาสความเสียหายจากความชื้นได้ อินทผลัมพันธุ์นี้สามารถให้ผลผลิตดกพันธุ์หนึ่งอยู่ที่ 150-200 Kg./ต้น ถ้ามีการจัดการต้นอินทผลัมที่สมบูรณ์
สายพันธุ์ของอินทผลัม/อินทผาลัม
    ชื่อของอินทผลัมพันธุ์นี้ได้มาจาก ชื่อของคนๆหนึ่งในประเทศอียิปต์ อินทผลัมพันธุ์นี้นั้นเป็นอินทผาลัมที่นิยมปลุกมากในประเทศอียิปต์ ซึ่งมีอินทผาลัมพันธุ์นี้เกือบ 3,000,000 ต้น อินทผลัมพันธุ์นี้เป็น อินทผลัมพันธุ์ที่จะเก็บช่วง Khallal เพราะเป็นอินทผลัมพันธุ์หนึ่งที่สามารถอยุ่ในฟรีสเซอร์ได้นานแต่ส่วนใหญ่จะกินนิยมกินที่ Rutub รสชาติของอินทผลัมพันธุ์นี้จะหวานน้อย ผลสีของอินทผลัมพันธุ์นี้นั้นเป็นสีแดงสด รูปทรงค่อนข้างยาววงรี น้ำหนักหนักโดยเฉลี่ยของอินทผลัมพันธุ์นี้คือ 21 g. ขนาดของโดยเฉลี่ยของอินทผลัมพันธุ์นี้คือ 5.6x2.6 ซม. อินทผลัมฮายานี่นั้นเป็นพันธุ์ที่โตไวพันธุ์หนึ่ง อินทผลัมสายพันธุ์ฮายานีนั้นเป็นอินทผลัมที่มีทางใบยาวกว่า 5 เมตร ฉะนั้นระยะการปลูกควรจะเป็น 8.5x8.5 เป็นอย่างน้อย
สายพันธุ์ฮายานี่ (Hayany)
รูปภาพอินผลัม
เมนูหลัก
WEBSITE BY
อินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ที่อยู่ : 44/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : 085-389-4190 อีเมล์ : intapalumthai@gmail.com