อินทผลัมไทยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อินทผาลัมไทย @ โซเชียลเน็ตเวิร์ค
        
    อินทผาลัมพันธุ์ Nawader นั้นถูกพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ขึ้นโดยมหาวิทยาลัย UAE โดยพัฒนาสายพันธุ์มาจากพันธุ์ Khalas จึงมีรสชาติเหมือน Khalas แต่ลูกใหญ่ขึ้น ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น จึงถูกเรียกว่า Super Khalas ผลสีของอินทผลัมพันธุ์นี้นั้นเป็นสีเหลือง 
สายพันธุ์ของอินทผลัม/อินทผาลัม
นาวาเดอร์ (Nawader)
รูปภาพอินผลัม
เมนูหลัก
WEBSITE BY
อินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ที่อยู่ : 44/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : 085-389-4190 อีเมล์ : intapalumthai@gmail.com