อินทผลัมไทยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อินทผาลัมไทย @ โซเชียลเน็ตเวิร์ค
        
    สำหรับประเทศไทย อินทผลัมพันธุ์นี้จะสุกประมาณปลายสิงหาคม เนื่องด้วยอินทผลัมแห้งกลาง-ท้ายฤดู อินทผลัมพันธุ์ต้นี้จึงเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าจะสามารถปลูกได้แค่บางพื้นที่ของไทย อินทผลัมพันธุ์นี้สามารถให้ผลผลิตดกพันธุ์หนึ่ง อยู่ที่ 80-100 Kg. แห้ง /ต้น ถ้ามีการจัดการต้นอินทผลัมที่สมบูรณ์
สายพันธุ์ของอินทผลัม/อินทผาลัม
    อินทผลัมพันธุ์นี้นั้นเป็นอินทผลัมที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศซาอุดิอาราเบีย อินทผลัมพันธุ์หนึ่งที่สามารถกินได้ตั้งแต่เมื่อสุกครึ่งลูกขึ้นไป หรือกินแห้ง..ตอนกินสุกครึ่งลูกจะรู้สึกกัดที่เต็มปากเต็มคำเพราะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ลูกใหญ่มาก ผลสีของอินทผลัมพันธุ์นี้นั้นเป็นสีเหลือง รูปทรงค่อนข้างยาว อ้วน ใหญ่ น้ำหนักหนักโดยเฉลี่ยของอินทผาลัมพันธุ์คือ 22 กรัม ขนาดของโดยเฉลี่ยของผลอินทผลัมพันธุ์นี้คือ 5.5x2.8 ซม.
สายพันธุ์ซูลตาน่า (Sultana)
รูปภาพอินผลัม
เมนูหลัก
WEBSITE BY
อินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ที่อยู่ : 44/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : 085-389-4190 อีเมล์ : intapalumthai@gmail.com